+31(0)6-51747103 - info@ergo-vision.nl

De gevolgen van een CVA

 

cvaEen CVA (Cerebro Vasculair Accident of beroerte) heeft gevolgen, zichtbaar en onzichtbaar. Deze gevolgen kunnen zowel lichamelijk alsgeestelijk zijn, zoals uitval aan de linker- of rechterlichaamszijde, taal-, spraak- of slikproblemen en gedragsverandering.
Door deze uitvalsverschijnselen kunt u problemen ervaren bij het zorgen voor uzelf, uw mobiliteit, uw communicatie en bijvoorbeeld bij uw dagbesteding. Ook na een paar jaar kunt u door een terugval, het ouder worden, of een combinatie van aandoeningen weer meer beperkingen ervaren.
Met therapie kan er veel gedaan worden.

Behandeling:

Wij bieden een behandelprogramma aan mensen die een CVA hebben doorgemaakt, direct na ontslag, bij toegenomen beperkingen of in een later stadium. Het doel van de behandeling is het bereiken van een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De behandeling kan zowel in een praktijk of in de thuissituatie plaatsvinden, zorg op maat dus. Afhankelijk van uw hulpvraag of de ervaren problematiek wordt een behandelplan gemaakt, waarbij in overleg met u bekeken wordt welke hulpverleners betrokken worden bij uw behandeling.

De disciplines:

Uw fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist zijn door gevolgde trainingen en cursussen gespecialiseerd in het behandelen van een CVA.

Door een intensievesamenwerking tussen de verschillende disciplines, zorgen wij voor een doelmatige, op uw vraag gerichte behandeling. De fysiotherapeut helpt u bij het herstel en het verbeteren van uw mogelijkheden om een zo groot mogelijke mate vanzelfstandigheid te verkrijgen of te behouden.Therapie gericht op mobiliteit, balans, kracht, conditie en voldoende lichaamsbeweging speelt hierin een cruciale rol. Ook leert de fysiotherapeut u hoe u goed gebruik maakt van een loophulpmiddel.

Het is belangrijk dat u zelf aangeeft wat u wilt bereiken, zodat de behandeling ,adviezen en begeleiding daarop afgestemd kunnen worden. De ergotherapeut zoekt samen met u naar oplossingen voor praktische problemen die u ervaart. Hele gewone handelingen zoals het aantrekken van een broek, het smeren van een boterham, naar de winkel gaan, of uw hobby uitvoeren kunnen problematisch zijn na een doorgemaakt CVA.

Afhankelijk van uw vraagstelling richt de ergotherapeutische behandeling zich bijvoorbeeld op het trainen van de aangedane arm of hand, het ondersteunen bij een aanvraag van een hulpmiddel, of het adviseren van aanpassingen in de thuis- of werksituatie .De logopedist helpt u als u moeite heeft met slikken, problemen heeft met communiceren of als u een verlamming heeft in het mondgebied. Praten is een belangrijk onderdeel van onze communicatie met anderen. Problemen met praten zoals onverstaanbaar zijn, geen woord over je lippen krijgen of een vreemd stemgeluid produceren zijn erg vervelend en kunnen leiden tot moeilijkheden in het contact met andere mensen. Ook als er problemen zijn bij het eten en drinken kan logopedie u helpen. Bijvoorbeeld bij verslikken, niet goed kunnen kauwen of voeding in de mond houden. De logopedist helpt u door samen een behandelplan te maken gericht op uw hulpvraag .

Door middel van advisering, training en begeleiding helpt de logopedist u met het oplossen van uw hulpvraag.

Wat kunt u van ons verwachten:

  1. Behandeling bij u thuis, of op de praktijk, afhankelijk van uw vraagstelling.
  2. Een behandelplan op maat, afgestemd op de vragen dieu heeft.
  3. U wordt behandeld door gediplomeerde, in CVA gespecialiseerde therapeuten.
  4. Wij zijn aangesloten bij het CVA-netwerk WestelijkeMijnstreek en werken samen met andere betrokkenbehandelaren, zoals uw neuroloog, de CVA-verpleegkundige of uw huisarts.
  5. Wij werken multidisciplinair en bieden u een compleetbehandelprogramma in uw eigen woonomgeving.
  6. Een afspraak wordt snel gepland, bij voorkeur binnen eenweek.
  7. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeringen.