+31(0)6-51747103 - info@ergo-vision.nl

Openingstijden

privacy1.fwUw dossier wordt zorgvuldig bewaard en al uw gegevens blijven strikt geheim voor anderen. Alleen uw ergotherapeut of de waarnemer kunnen bij deze gegevens (conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Uw verwijzend arts wordt op de hoogte gehouden van uw behandeling. Indien noodzakelijk, kan na toestemming van de verzekerde, uw ergotherapeut informatie verstrekken aan derden.